Proje Adı / Görev Proje Bilgileri İşbirliği yapılan kurum
Hareket Kinematiği ve Biyolojik Geri Bildirim Temelli Performans Değerlendirme

-Proje Koordinatörü / 2018- 2019

TUBITAK 1512

39.000 $

ODTÜ, Makina Müh.Böl.
Çok Eklemli Vücut Hareketlerinin Gerçekleştirilmesinde Motor Kontrol Mekanizmaların İncelenmesi

-Proje Koordinatörü / 2015-2017

TUBITAK

3501-SAG-115S535

122.350 $

İstanbul Üniversitesi, Makina Müh.Böl.
Kuvvet ve Yorgunluğun Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Kontrolüne Etkisinin İncelenmesi

-Proje Koordinatörü / 2018-2020

Hacettepe BAB

THD-2018-16658

8000 $

H.Ü. Biyomekanik ve Motor Kontrol ABD
Bilişsel Görevin Postür Kontrolüne Etkisi

-Yardımcı Danışman / 2017- 2019

Y.L Tez Çalışması ODTÜ, Beden Eğt.ve Spor Böl.
Algısal Postür Kontrolü

-Danışman / 2017-2019

Y.L Tez Çalışması H.Ü. Biyomekanik ve Motor Kontrol ABD