SBT694 – HAREKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
HAREKETİN NÖROFİZYOLOJİK TEMELLERİ SBT694 1. Yarıyıl 3 1 3 10
Önkoşul(lar)-var ise Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli
Dersin verilme şekli Yüz yüze
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Uygulama-Alıştırma
Dersin sorumlusu(ları) Dr. Pınar Arpınar Avşar
Dersin amacı Dersin amacı, insan hareketlerinin gerçekleştirilmesine temel oluşturan merkezi ve periferik kontrol mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilginin aktarılmasıdır.
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Hareket olusumunda sinir uyaranı ve iletiminin nasil gerceklestigini kavrar
  2. İskelet kası mekanik ve fizyolojik yapısı ile uyarim ve geri bildirim mekanizmalarini anlar
  3. Periferik ve merkezi sinir sistemi sinir iletim mekanizmalarina dair derinlemesine bilgi sahibi olur
  4. Merkezi sinir sistemi anatomik yapisi ve fonksiyonlarıni ogrenir
  5. Omurilik ve nöral etkileşim ve omurilik refleksleri fonksiyonlarini ogrenir
  6. İnsan motor kontrol kuramları ve hareketin sinir iletimi yoluyla kontrolune dair genel bilgi edinir
Dersin içeriği ? Sinir uyaranı ve iletimi
? İskelet kası mekanik ve fizyolojik yapısı
? Duyu Reseptörleri
? Motor Ünite ve elektromyography
? Merkezi sinir sistemi anatomik yapıları ve nöral bağlantılar
? Merkezi sinir sistemi anatomik yapıları ve nöral bağlantılar
? Ara sınav
? Omurilik ve nöral etkileşim
? Omurilik Refleksleri
? Beyin Anatomik yapısı ve serebral korteks fonksiyonları
? Beyincik ve bazal gangliyon yapısı ve fonksiyonları
? Sinir iletim yolları
? İnsan motor kontrol kuramlarına dair genel bilgi
Kaynaklar ? Carpenter, R. H. Neurophysiology, S.2003
? Latash, Mark L. Neurophysiological basis of movement,2008
? Katz, Bernhard. Sinir, kas ve sinaps: Elektroizyolojiye giriş, 1993
? Kiernan, John Alan. Barr’s The human nervous system : an anatomical viewpoint,1998
? Haydar A. Demirel, Nazan Ş. Koşar. İnsan anatomisi ve kineziyoloji.2002
? Schmidt, R. A., Lee, T.D. Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis.2011

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

Haftalar Konular
1. Hafta Sinir uyaranı ve iletimi
2. Hafta İskelet kası mekanik ve fizyolojik yapısı
3. Hafta Duyu Reseptörleri
4. Hafta Motor Ünite ve elektromyography
5. Hafta Merkezi sinir sistemi anatomik yapıları ve nöral bağlantılar
6. Hafta Merkezi sinir sistemi anatomik yapıları ve nöral bağlantılar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Omurilik ve nöral etkileşim
9. Hafta Omurilik refleksleri
10. Hafta Beyin Anatomik yapısı ve serebral korteks fonksiyonları
11. Hafta Beyincik ve bazal gangliyon yapısı ve fonksiyonları
12. Hafta Sinir iletim yolları
13. Hafta İnsan motor kontrol kuramlarına dair genel bilgi
14. Hafta Ara sınav
15. Hafta İnsan motor kontrol kuramlarına dair genel bilgi
16. Hafta Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam (a) 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Projeler 1 20
Seminer 0 0
Ara Sınavlar 2 20
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 8 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 1 50
Toplam 100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 1 14
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 10 140
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 40 40
Ödevler 5 8 40
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 30 60
Genel sınava hazırlanma süresi 1 39 39
Toplam İş Yükü 51 131 375

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program Yeterlilikleri Katkı Düzeyi*
1 2 3 4 5
1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hareket ve spor alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir. X
2. Hareket ve spor alanının gerektirdiği teknolojik bilgiye sahiptir. X
3. Hareket ve spor alanındaki bilimsel araştırma yöntemlerini bilir. X
4. Hareket ve spor alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır X
5. Hareket ve spor alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir. X
6. Bilimsel araştırma planlar, yapar, yaptığı araştırmanın raporunu yazar. X
7. Hareket ve spor alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanarak problemleri çözer. X
8. Hareket ve spor alanıyla ilgili ulusal / uluslar arası strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
9. Hareket ve spor alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. X
10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. X
11. Hareket ve spor alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarda uygular. X
12. Bilimsel bir makaleyi okuyarak analiz eder, mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. X
13. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve değerlendirir. X
14. Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
15. Hareket ve spor alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir, özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini çalışmalarda uygular. X

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek