2017

  • Arpinar-Avsar P, Arslan YZ, Celik H. Dinamik Alt Ekstremite Hareketleri Sırasında Çoklu Kas Sinerjilerinin İncelenmesi. 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi. 6-9 Eylül 2017, Istanbul.
  • Arpinar-Avsar P, Celik H. Expert-novice differences in muscle synergies during recovery of posture after a drop jump. 11th Progress in Motor Control, 18-23 July 2017, Miami, ABD.
  • Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. Rambling and trembling in the analysis of postural adjustments prior to the self-selected and reaction time tasks, 27th Annual Meeting of the Society for the Neural Control of Movement, 2-4 May 2017, Dublin, Ireland.
  • Arpinar-Avsar P. Dinamik hareketler sırasında postural kontrolde kas sinerjileri kuramı (Konuşma)  , 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
  • Yilmaz U, Arpinar-Avsar P, Celik H. Ayak Tercihi ve Kuvvetin Yere İniş Kinetiği ve Dinamik Postural Stabilite Üzerine Etkisi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
  • Celik H, Arslan YZ, Arpinar-Avsar P. İstemli Hareketler Öncesinde Postural Kontrol Mekanizmasının İncelenmesi, 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Ankara.
  • Yilmaz U, Celik H, Arpinar-Avsar P. Yere Düşüş Hareketinin Kinetik Açıdan İncelenmesi: Sedanter ve Voleybol Oyuncuları Karşılaştırması, Spor Bilimleri Kongresi, 11-18 Kasım 2017, Antalya.

2016

  • Arpinar-Avsar P. Maksimal ve Sabit Yük Emg Normalizasyon Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-3 Kasım 2016, Antalya.
  • Celik H, Arpinar-Avsar P, Arslan YZ. Açık ve kapalı becerilerde harekete hazırlık safhasında vücut salınımı değişimlerinin incelenmesi, 8. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara
  • Arpinar-Avsar P, Celik H. Çeviklik testlerinde performans ve kassal koordinasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 20 Ekim 2016, Ankara