Öğretim Üyeleri :

Hüseyin Çelik, PhD 

huseyincelik@hacettepe.edu.tr

+90 312 2976906

web: aes.hacettepe.edu.tr/huseyincelik

..

Pınar Arpınar Avşar, PhD 

parpinar@hacettepe.edu.tr ,  parpinar@gmail.com

+90 312 2976905

web: aes.hacettepe.edu.tr/parpinar

..

Lisansüstü Araştırmacılar :

Uğur Yılmaz, Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi

uguryilmaz@hacettepe.edu.tr

+90 312 2976890

web: aes.hacettepe.edu.tr/uguryilmaz

Özgeçmiş Bilgileri:

  • Hüseyin Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Üniversitede Mühendislik Bilimleri Bölümünden Biyomekanik alanında 2008 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. Penn State Üniversitesi (ABD) Makina Mühendisliği Bölümü’nde 2014 yılında Doktora eğitimini biyomekanik alanında tamamladı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Biyomekanik ve Motor Kontrol ABD’nda öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Akademik ilgi alanları: Kas-iskelet sistemlerinin modellenmesi, insan hareketlerinin (özellikle yürüme, koşma ve sprint) bilgisayar simülasyonları, postur değişimleri ve motor kontrol mekanizmaların incelenmesi.

Huseyin Celik received Bachelor’s degree from Department of Mechanical Engineering and Master’s degree in biomechanics at the Department of Engineering Sciences in Middle East Technical University, Ankara, Turkey. He received PhD degree on biomechanics in Penn State University (USA), Department of Mechanical Engineering in 2014. Since 2016, he has been working as a faculty member and researcher in Hacettepe University Faculty of Sport Sciences, Biomechanics and Motor Control Division. Research interests include modelling of musculoskeletal systems, computer simulations of human locomotion, and investigation of human motor control during postural tasks.

  • Pınar Arpınar Avşar, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde Lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 2009 yılında Doktora proramından mezun oldu.  2007-2009 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Gürültü ve Titreşim araştırma grubunda, 2012-2013 döneminde Penn State Kinesiyoloji bölümü Motor Kontrol Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak görev aldı. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim elemanı ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Dinamik yüklenmeler sonucu oluşan fizyolojik stresler, ilişkili nörofizyolojik yanıtlar ve motor kontrol mekanizmalar araştırma konularını oluşturmaktadır. Üniversite Kampüsünde aktif ulaşımın özendirilmesi ve spor kültürüne katkı sağlamaya yönelik sosyal sorumluluk projelerinde görev almakta, masterlarda yarışmacı düzeyde yüzmekte, koşmakta ve bisiklete binmekte, bu yolla her yaşta fiziksel aktivite ve sağlık kazanımlarına dair farkındalığa katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Pınar Arpınar Avşar studied in Kinesiology, received Bsc and MSc in Ege University and PhD in Middle East Technical University. She has been carrying out teaching and research in Hacettepe University since 2012. She worked as a researcher in sound and vibration research group in METU between 2007 and 2009 and in Motor Control Lab in Penn State in 2012-2013.  Her research interest consists of neurophysiological and mechanical response of human body under various dynamical loads and underlying motor control mechanisms. She is involved in sport-oriented social responsibility projects aimed at encouraging active transportation and contributing to sports culture at the University Campus.  She does swim, run and ride a bike as a competitive masters athlete and aims to contribute to the awareness of health benefits of physical activity at all ages.

..

Önceki yıllarda Lisansüstü Öğrenciler:

  • Zeren G. Gürsoy (Bampatzimopoulos)  , Y.L.Öğrencisi (ODTÜ) (2019)

Önceki yıllarda Lisans araştırma projesi öğrencileri:

  • Enes M. Erdoğan (2017)
  • Hazar Gürsoy (2018)
  • Sinem Beril Sertoğlu (2018)